Vammalan sairaala

Hoidamme useiden eri erikoisalojen potilaita yhteystyössä Tays Keskussairaalan kanssa. Tarjoamme polikliinistä hoitoa ja vuodeosastohoitoa sekä teemme päiväkirurgisia ja lyhytjälkihoitoisia leikkauksia. Sairaalamme erikoislääkärin tutkimuksiin ja hoitoon tarvitaan lääkärin lähete, joka osoitetaan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Tutkimme ja hoidamme muun muassa

Hoito Vammalan sairaalassa

Erikoislääkäreiden vastaanottoja on seuraavilta erikoisaloilta: yleiskirurgia, ortopedia, urologia, gastrokirurgia, gastroenterologia, gynekologia, verisuonikirurgia, lastentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, sisätaudit, endokrinologia, reumatologia ja psykiatria. Hoitajavastaanottoja on muun muassa diabetes-, reuma-, uniapnea- ja ihotautipotilaille. Avohoitokäyntejä on keskimäärin 4000 kuukaudessa.

Teemme Vammalan sairaalassa aluesairaaloiden työnjaon mukaisesti gastroenterologian, neurokirurgian, yleiskirurgian, urologian, verisuonikirurgian ja lastenkirurgian alueen toimenpiteitä ja leikkauksia. Leikkaustoimenpiteitä ja päiväkirurgisia toimenpiteitä on noin 220 kuukaudessa.

Sisätautien osastolla ja kirurgian osastolla hoidamme erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaille on tehty toimenpide joko Vammalan sairaalassa, Taysissa tai Sydänsairaalassa. Päivystyspotilaiden osuus on noin 25 prosenttia. Sisätautien osaston yhteydessä on dialyysiyksikkö, joka toimii maanantaista lauantaihin.

Potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon liittyen on saatavissa sekä röntgenpalvelut että laboratoriopalvelut Vammalan sairaalassa olevista laboratorio- tai röntgentoimipisteistä tai tarvittaessa Taysin muista yksiköistä.

Sairaalan kanssa samassa rakennuksessa toimii Tays Pitkäniemen psykiatrisesta toiminnasta Sastamalan psykiatrian poliklinikka ja aikuispsykiatrian akuuttiosasto 3. Lisäksi tiloissa toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) ja terveyskeskuksen kiirevastaanotto.

Keräämme jatkuvasti palautetta potilailta heidän kokemuksistaan saamastaan hoidosta, ohjauksesta ja kohtelusta. Palautteen mukaan 98 prosenttia potilaista on kokenut saamansa hoidon erittäin hyväksi tai hyväksi. Vastaavasti 98 prosenttia potilaista suosittelisi Vammalan sairaalaa läheiselleen, jos läheinen olisi hoidon tarpeessa.

Vastuuhenkilöt

Johtava lääkäri Jarmo Lylynperä
Johtava ylihoitaja Marita Saari