Hatanpään sairaalan ja Taysin yhdistämisen valmistelu

Hatanpään sairaala ja Tays yhdistyvät 1.1.2018. Taysiin siirtyvät Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelut tukipalveluineen. Taysiin ei kuitenkaan yhdistetä Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalveluja, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palveluja eikä Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalveluja.

Vuoden 2017 aikana on valmisteltu yhdistämisen vaatimat toiminnalliset ja hallinnolliset toimenpiteet, kuten henkilöstöä, tiloja ja taloutta, ICMT, palvelutoimintaa, tukipalveluita, hallintoa ja johtamista sekä projektin viestintää koskevat asiat.

Hatanpään ja Taysin yhdistämistä on valmisteltu projektina, jolla on ohjausryhmä, johtoryhmä, projektiryhmä sekä teemaryhmät. Vuoden 2017 tavoitteet ja toimenpiteet esitellään tarkemmin projektisuunnitelmassa.

Työryhmien kokoonpanot ja muistiot löytyvät tästä.

Projektin tausta

Vuonna 2016 Pirkanmaalla tehtiin julkisesti tuotetun somaattisen erikoissairaanhoidon selvitys, jossa olivat mukana Valkeakosken sairaala, Vammalan sairaala, Hatanpään sairaala ja Tays Keskussairaala. Selvityksessä suunniteltiin alustava sairaaloiden välinen työnjako ja annettiin ehdotus sairaaloiden hallinnollisesta yhdistämisestä.

Hallinnollista yhdistämistä puoltaa myös uudistettu terveydenhuoltolaki, joka edellyttää, että anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa operatiivinen toiminta tulee viimeistään 1.1.2018 koota sairaaloihin, joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Pirkanmaalla tällaiset päivystykset ovat vain Tays Keskussairaalassa, Valkeakosken sairaalassa ja Jokilaakson sairaalassa Jämsässä.

Jatkossa Tays Keskussairaala keskittyy päivystys- ja raskaaseen kirurgiaan, Hatanpään sairaala päiväkirurgiaan sekä vuodeosastohoitoa vaativaan elektiiviseen leikkaustoimintaan, Valkeakosken sairaala pääasiassa päiväkirurgiaan ja Vammalan sairaalassa tehdään paikallispuudutuksessa toteutettavia toimenpiteitä. Avopalveluita, kuten vastaanottotoimintaa, tähystyksiä ja pientoimenpiteitä järjestetään kaikissa sairaaloissa.

Tampereen kaupunginhallitus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus ovat hyväksyneet, että Taysin ja Hatanpään sairaalan hallinnolliseen yhdistämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu voidaan käynnistää.

Vuoden 2017 kuluessa suunnitellaan Taysin ja Hatanpään sairaalan yhdistämisen vaatimat toiminnalliset ja hallinnolliset toimenpiteet, joiden tuloksena palveluita kyetään järjestämään sujuvasti ja asiakaslähtöisesti heti 2018 alusta lukien.

Kuvia Hatanpään ja Taysin toiminnasta

  • Klikkaamalla avautuvan täysikokoisen kuvan kuvan kuvateksti Uudistunut Hatanpään sairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluja.
  • Hatanpää kuntoutusKuntoutusta Hatanpään sairaalassa
  • Hatanpää toimenpide Leikkaustoimintaa Hatanpään sairaalassa
  • Hatanpää toimenpide Äitiysultra Hatanpään sairaalassa
  • Raskaus ja synnytys Vastasyntyneen hoitoa Taysissa
  • Opetus Opetussairaalan toimintaa Taysissa
  • Potilaana Taysissa Osastohoitoa Taysissa
  • Tays Keskussairaala - Radius Uudistuva Tays tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja lähes kaikilla lääketieteen erikoisaloilla.

Vastuuhenkilö

Projektiylilääkäri Hannu Päivä